Wiertarki.XMC.pl Logo

WIERTARKI.XMC.PL

Wiertarki, Wiercenie, Wiertła Opis Rodzaje Budowa - Blog Ekspercki

🔊 Mocowanie Przedmiotu do Wiercenia

mocowanie przedmiotu do wiercenia

Przedmioty ciężkie i duże nie wymagają mocowania podczas wiercenia. Podczas wiercenia otworów o małej średnicy wystarczy przytrzymać przedmiot ręką za pośrednictwem imadła ręcznego. Przedmioty o niewielkich wymiarach należy mocować w imadle maszynowym, a do wiercenia otworów pod różnymi kątami stosuje się imadło maszynowe uniwersalne przychylne i obrotowe.

Do wiercenia otworów w wałku prostopadle do jego osi stosuje się podstawę pryzmową . Przedmioty duże i o nieregularnych kształtach mocuje się na stole wiertarki za pomocą podkładek i docisków.

PRZEBIEG WIERCENIA

Przed przystąpieniem do wiercenia należy najpierw wytrasować osie otworu i napunktować punktakiem położenie jego środka. Następnie cyrklem wytrasować koło średnicy otworu i napunktować je w paru miejscach oraz drugie koło wspŘłśrodkowe o średnicy nieco większej. Po tych czynnościach należy przystąpić do wiercenia prób- nego wykonując wiertłem niewielkie wgłębienie, sprawdzając czy jest ono współśrodkowe do wytrasowanych kół. Jeżeli stwierdzi się brak współosiowości, czyli zboczenie wiertła z osi otworu, to należy za pomocą wycinaka naciąć rowek z wgłębieniem, powtórnie napunktować i powtórzyć wiercenie.

Podczas wiercenia głębokich otworów należy wiertło co pewien czas wyjmować z otworów w celu oczyszczenia otworu i rowków wiertła z wiórów. Po przewierceniu otworu należy najpierw wysunąć wiertło
z otworu, a dopiero potem wyłączyć napęd wrzeciona wiertarki, gdyż zatrzymanie obrotów w otworze może spowodować złamanie wiertła. Złamanie wiertła może nastąpić również przy zbyt małej prędkości
wrzeciona, a dużym posuwie oraz przy zbyt dużym luzie wrzeciona wiertarki. Wiertło również może ulec złamaniu, jeżeli przy wierceniu trafi w materiale wierconym na lukę spowodowaną pęcherzem lub złym usytuowaniem otworu.

Krzywe osadzenie wiertła i niewłaściwe umocowanie przedmiotu wierconego może też doprowadzić do złamania wiertła. Wyciąganie złamanego wiertła z otworu nastręcza wiele trudności. Jeżeli część wiertła wystaje ponad powierzchnią, to za pomocą szczypiec można wykręcić wiertło z otworu. Wiertło jest jednak kruche i przy tej czynności może nastąpić dalsze złamanie części wystającej. Najczęściej trzeba przedmiot wraz z wiertłem nagrzać do barwy czerwonej, a następnie wolno studzić odpuszczając w ten sposób wiertło i następnie usunąć je stosując wiercenie.

» » Translator « «

» » Tematy « «

» » Ads « «

» » Tagi « «