Projekt Stanowiska Roboczego

Za stanowisko robocze uważa się najmniejszą komórkę produkcyjną, pomocniczą lub usługową przedsiębiorstwa, której obsada – człowiek, wykonuje samodzielne zadania w określonym miejscu i otoczeniu,
za pomocą określonego wyposażenia, na określonych obiektach pracy, niekiedy w z góry określonym czasie i z góry określoną metodą. Na omawianym stanowisku pracownik montuje siedzisko taboretu. Praca jest wykonywana
przy pomocy elektrycznego wkrętaka. Pracownik jest zobowiązany zachować przepisy BHP przy pracy z narzędziami elektrycznymi. Na stanowisko są dostarczone wózkiem stelaże i listwy siedziska, następnie robotnik skręca
elementy przy pomocy wkrętów i wkrętaka. Gotowe taborety są układane na drugim wózku i są dostarczane do lakierni