WIERTARKI PROMIENIOWE

Wiertarki promieniowe przeznaczone są do obróbki otworów w przedmiotach niewygodnych w przestawianiu na stołach zwykłych wiertarek, z uwagi na duże wymiary.
Wiertarki promieniowe są szczególnie chętnie stosowane, gdy odległość otworów obrabianych w takich przedmiotach jest znaczna. W wiertarkach promieniowych bowiem
wrzeciono przestawia się względem przedmiotu obrabianego. Z uwagi na wymienione właściwości i inne zalety użytkowe, wiertarki promieniowe stosuje się szeroko w produkcji seryjnej. W produkcji
masowej wiertarek promieniowych nie stosuje się z uwagi na dużą powierzchnię zajmowaną przez wiertarkę. Wiertarka promieniowa składa się z następujących głównych części składowych:
stojaka ustawionego na podstawie, płaszcza, na którym zamocowane jest ramię, wrzeciennika i stołu. Praca Dyplomowa – ,,Wiertarki i wiercenie.’’